KiTe Spa - Chốn thiên đường làm đẹp thăng hoa số một Hà Đông

"Sự tuyệt vời của một trung tâm chăm sóc sắc đẹp với những công nghệ Spa hàng đầu" - Kite Spa " Đến là Đẹp"